Μπαρμπαστάθης ΑΒΕΕ

Εγκατάσταση συστήματος VRV  στο κτίριο διοίκησης της Μπαρμπαστάθης ΑΒΕΕ στην ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.

  1. Θέρμανση
  2. Κλιματισμός
  3. Εξοικονόμηση Ενέργειας
VRV