• Μελέτες κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση)
  • Μελέτες και αδειοδοτική διαδικασία παροχής φυσικού αερίου
  • Μελέτες εξαερισμού