Ασφαλής επένδυση με σύμμαχο τον ήλιο

Η πλούσια ηλιοφάνεια της Ελλάδας ευνοεί την επένδυση σε φωτοβολταϊκά, καθώς αυτά αφήνουν σημαντική κερδοφορία για τους ιδιοκτήτες τους. Με δεδομένο μάλιστα πως το κόστος των φωτοβολταϊκών πάνελ έχει πέσει δραματικά, μια επένδυση σε φωτοβολταϊκό πάρκο, καθίσταται ακόμη και σήμερα ιδιαίτερα επωφελής, ανάλογα με το σύστημα σύνδεσης που θα επιλέξετε.


Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Net Metering

Είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Η εταιρια μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα φωτοβολταϊκά.
Έχοντας ένα επιτελείο από εξειδικευμένους συνεργάτες (Διπλ. μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, εγκαταστάτες φωτοβολταικών, ηλεκτρονικούς κ.λ.π.), δραστηριοποιείται σε όλη την Β. Ελλάδα, αναλαμβάνει την πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, την αδειοδότηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων και την παρακολούθηση – service για την εύρυθμη λειτουργία του έργου μετά τα πέρας των εργασιών και για όλα τα χρόνια της ζωής του.

Η   Πραγκαλάκη - Ενεργειακές Λύσεις   εγγυάται

• Ποιότητα στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού
• Εξειδίκευση και τεχνογνωσία
• Τήρηση χρονοδιαγράμματος, άμεση παράδοση
• Συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές εξοπλισμού
• Μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη